Tjenester

entreprenør, bygging av mur, tomtemur.
Vi tar også på oss natursteinsmuring.

I tillegg til tradisjonelle gravearbeider, utfører vi også blant annet riving, veivedlikehold, massetransport og mye mer.

Vi utfører:

  • Oppretting for asfalt og andre faste dekker.
  • Veivedlikehold.
  • Brøyting.
  • Massetransport.
  • Riving.
  • Utomhusarbeider.
  • Levering av grus, pukk, fyllmasse og jord.
  • Natursteinsmuring.
  • Sikting av masser.
  • Mottak av rene gravemasser for gjenvinning.

Ta kontakt med oss for en prat om oppdraget.

Kontakt oss for tilbud eller befaring